בדיקה רפואית וקביעת פרופיל צבאי

בתחנת הבדיקות הרפואיות יבצעו כמה בדיקות סטנדרטיות כגון מדידת משקל, גובה, לחץ דם ודופק.

מטרתה של התחנה היא להגיע להחלטה על קביעת הפרופיל הרפואי הצבאי המתאים ביותר. הפרופיל שלכם מציג את רמת הכשירות הגופנית והבריאותית, וזהו עוד פרמטר שעל פיו תינתן החלטה על התאמה לשיבוץ בתפקידי צה”ל. בנוסף יהיה עליכם בתחנה זו להגיש לרופא את השאלון הרפואי אותו הייתם אמורים למלא.

מה בודקים בתחנה הזאת?

בתחנת הבדיקות הרפואיות בצו הראשון, נמצא רופא בתוך חדר המדמה מרפאה. הבדיקות המתבצעות על ידו כוללות:

בדיקה רפואית בצו ראשוןמה המשמעות של קבלת פרופיל צבאי?

הפרופיל הצבאי מהווה אישור רפואי מוסכם על הצבא, לגבי החלטה על רמת הבריאות והכושר הגופני שלכם. יש סוגי פרופילים שונים בצבא, אשר מהווים תנאי סף לתפקידים מסוימים.

בנובמבר 1997 הוחלט על רשימת פרופילים שתיכתב בספר הפרופילים, והם כוללים 7 מדרגים המחולקים ל -2 תחומים: בתחום הכשירות ובתחום אי הכשירות.

סולם מדרגות הפרופילים

למה אין פרופיל 100?

הרבה תוהים למה אין פרופיל 100, שהרי מספר זה מצביע על שלמות. ובכן, הסיבה שהפרופיל הגבוה ביותר הינו 97 היא מפני שבצבא רצו לחסוך בשורה שלישית, ולפיכך קבעו שהמספר יהיה דו ספרתי.

למספר “97” אין שום משמעות מעבר לכך. באותה המידה יכלו להחליט על מספר אחר כגון 93 ,95 או 99.

מהי ועדה רפואית?

יש כמה אפשרות באמצעותן אתם רשאים לערער על הפרופיל הרפואי, אותו קיבלתם בתום הצו הראשון:

  1. הנכם סבורים כי הפרופיל שקיבלתם אינו תואם את כשירותכם הבריאותית.
  2. נקבע כי הפרופיל שלכם מעיד על היעדר כשירות לשרת שירות ביטחון כללי, ואתם סבורים שאין הדבר נכון.
  3. חל שינוי במצב הבריאותי שלכם, ועליכם לעדכן את המערכת הצבאית על כך.

עליכם לפנות למרכז השירות של יחידת מיט”ב עד חודש מסיום הצו הראשון וקבלת הפרופיל, או לסירוגין אם נעשה שינוי במצב הבריאותי שלכם. בדיקת הפרופיל שלכם מחדש, תיעשה אך ורק אם בשליחת הבקשה תצרפו מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטים, אשר חתומים על ידי רופא. בנוסף יש לרשום בערעור את פירוט הסיבות מדוע אתם כשירים / לא כשירים לשירות.

יש אפשרות להגיש את הבקשה גם באזור האישי באתר “מתגייסים“.

להרחבה אודות ועדה רפואית >>

הערות חשובות שכדאי לדעת ולזכור