תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “פזצט”א

פרפטרמינל הוראה בע”מ, ח.פ. 515956670 (“החברה”) מודים על בחירתך לגלוש ולרכוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.pazatsta.co.il (“האתר“). 

האתר מאפשר רכישה מקוונת של תוכניות הכנה למועמדים לשירות בטחון למיוני צה”ל (“התוכניות” או “השירותים”). בין התוכניות ניתן למצוא קורס דיגיטלי, שיעורים פרטיים ותרגולים קבוצתיים. ניתן לבצע באתר רכישה ורישום לשירותים באופן קל ומאובטח. כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות התוכניות והשירותים המוצעים לרכישה באתר, וכן מידע ותכנים מקצועיים אודות מבחני המיון בצה”ל (“התכנים”). 

 • כללי:
   1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בו. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
   2. כל הנאמר בתקנון זה בלשון רבים הכוונה ללשון יחיד ולהיפך, וכל הנאמר בהסכם זה בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה ולהיפך.
   3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
   4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
   5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 • הצהרה:
   1. בטרם השימוש באתר ובשירותים, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
 • שהתוכניות והשירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד האישי בלבד;
 • יובהר כי האתר אינו מתחייב לציון ו/או תוצאה מסוימים לאחר שימוש באחת מהתוכניות ו/או בשירותים המסופקים באתר והאחריות לרצינות, השקעה ולימוד הינה על הלקוח;
 • אין באפשרות האתר להתחייב על הרכב המבחנים וסוגי השאלות שיופיעו בבחינות המיון אליה הלקוח ניגש. האתר עושה את מירב המאמצים לספק ללקוח הכנה איכותית אך לא יכול לחזות במדויק את המתרחש ו/או את הבחינה;
 • שירותים מסוימים באתר מסופקים באמצעות פלטפורמה מקוונת. התרגולים הקבוצתיים (כהגדרתם להלן) עשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים על ידי החברה לצורך העברה ללקוחות או לכל מטרה אחרת עליה תחליט החברה. הלקוחות מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי הם עשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים וכי אין ולא תהא להם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך;
 • כל פעולה שתעשה במהלך צילומי השיעורים הפרטיים תעשה באחריות עושה השימוש בשירותי האתר;
 • שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או משירותי החברה, אפילו אם החברה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה החברה לא תהווה תחליף או תישא באחריות מקבל השירות;
 • ששם המשתמש והסיסמה שיקבלו לאחר הרשמה לקורס ולשירותים הם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר. כמו כן, התכנים אשר מועברים במסגרת השירותים, לרבות תכני הקורס הדיגיטלי, הינם קנינה הבלעדי של החברה ואסור להפיץ אותו ו/או להעביר ו/או לשכפל ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי;
    1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS)  והפלטפורמה המקוונת עשויה לחוות שיבושים ו/או תקלות טכניות ברשת המקוונת או אחרות והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש והאתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש כאמור, מלבד החזר כספי ככל ולא התקיים שיעור פרטי עקב תקלה כאמור;
    2. שלא ניתן להירשם לשירותים באתר ללא אישור ופיקוח מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה והאחריות לתשלום תהיה על הנרשם;
    3. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
 • האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.
 • הגלישה באתר:
 • הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. רכישה וגישה לקורס ולשירותים יהיו כרוכים בהרשמה.
 • בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
   1. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
   2. השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. 
   3. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
   4. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
    4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
    5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
  1. ביצוע רכישה באתר:
   1. ניתן לרכוש את השירותים המוצגים באתר באופן נוח ומאובטח. הרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות כל אמצעי תשלום על פי שיקול דעת האתר. 
   2. השימוש בשירותים יתבצע באמצעות רכישת תוכנית באתר, כמפורט להלן:
    1. קורס דיגיטלי – התוכנית כוללת סרטוני הדרכה ודוגמאות של מבחנים המדמים את הממשקים של המבחנים האמיתיים (“הקורס”);
    2. תרגולים קבוצתיים – התוכנית כוללת תרגולים קבוצתיים מקוונים של שאלות מאתגרות, שגיאות נפוצות וכד’, המועברים על ידי מדריך (“התרגולים הקבוצתיים”);
    3. שיעורים פרטיים – התוכנית כוללת מפגשי הדרכה ואימון פרטיים מקוונים לקראת הריאיון האישי בצו ראשון או ריאיון פסיכולוג ו/או מפגשי לימוד והדרכה לבחינה הפסיכומטרית. הרכישה הינה עבור כל שיעור בנפרד (“השיעורים הפרטיים”). 
   3. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים ו/או התוכניות או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים ו/או התוכניות המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת. 
   4. בעת הרכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והוא רשאי לבטל או להגביל את הרכישה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור רכישה שבוטלה על ידי האתר, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
   5. אין לבצע רכישה באתר עבור אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרכישה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
   6. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
   7. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.
 • אספקת השירותים:
   1. לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמה אישית לחשבונו האישי באתר, באמצעותו יקבל הלקוח גישה לשירותים.
   2. הקורס יסופק בחשבונו האישי של הלקוח. הגישה לקורס ולתכנים המוקלטים תסופק ללקוח מייד לאחר ביצוע הרכישה, ותהיה לתקופה זמן מסוימת בהתאם לרכישת הלקוח.
   3. התרגולים הקבוצתיים יסופקו באמצעות מערכת ה- ZOOM ו/או במערכת היוועדות חזותית אחרת עליה תחליט החברה. התרגולים הקבוצתיים יתקיימו בימים ובשעות קבועים, פעם או פעמיים בשבוע, ללא חגים ומועדים מיוחדים. קישור למפגש באמצעות ה- ZOOM יוצג בחשבונו האישי של הלקוח בסמוך למועד התרגול הקבוצתי אליו נרשם הלקוח. ככל ולא התקבל הקישור, יש ליצור קשר עם האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון. הגישה לתרגולים הקבוצתיים תוענק לתקופת זמן מסוימת בהתאם לרכישת הלקוח.
   4. השיעורים הפרטיים יסופקו באמצעות מערכת ה- ZOOM ו/או במערכת היוועדות חזותית אחרת עליה תחליט החברה. השיעורים הפרטיים יסופקו במועד ובמיקום שיתואמו עם הלקוח לאחר ביצוע ההרשמה והתשלום באתר.
   5. אספקת השירותים תתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא”ל, מלחמה, שביתה או השבתה, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.
   6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות את מועדי השיעורים הפרטיים והתרגולים הקבוצתיים, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, באמצעות הודעה ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי מועד.
   7. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשנות את הפלטפורמה באמצעותה תוענק הגישה לשירותים ולתכני הקורס, וכן את התכנים המועברים במסגרת השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
   8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לחסום את הגישה לשירותים בכל עת, לרבות, אך לא רק, במקרים של סגירת האתר ו/או הפסקת פעילות האתר ו/או שימוש לא ראוי בשירותים בניגוד להוראות תקנון זה וכיו”ב.
 • מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:
   1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
   2. במקרה של בקשה לביטול רכישה של קורס לאחר קבלת גישה לקורס, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, שכן מדובר במוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול.
   3. ביטול שיעור פרטי או תרגול קבוצתי יתאפשר בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה ובתנאי שיש 48 שעות בטרם מועד השיעור הפרטי או התרגול הקבוצתי, עבור דמי ביטול בסך 5% מסכום עלות השירות או 100 ש”ח (הנמוך מבניהם). במקרה בו הביטול יתבקש בטווח של 48 שעות בטרם השיעור הפרטי או התרגול הקבוצתי – הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
   4. שינוי מועד של שיעור פרטי ו/או תרגול קבוצתי יתאפשר עד 48 שעות בטרם המועד שנקבע, וייעשה בכפוף לאישור החברה ו/או מדריך מטעם החברה, ובכפוף לזמינות המועדים. ניתן לשנות מועד של שיעור פרטי פעם אחת בלבד. שינוי מועד בטווח של 48 שעות בטרם השיעור הפרטי יהיה כרוך בעלות של 150 ש”ח.
   5. החזר, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
   6. החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה בלבד.
   7. האמור לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • הרשמה לקורס הכנה לצו ראשון:
   1. האתר מאפשר הרשמה לקורס דיגיטלי להכנה לצו ראשון ללא עלות (“קורס ההכנה”).
   2. על מנת להירשם לקורס ההכנה יש להכניס פרטים באתר, כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל ופרטים נוספים אשר יידרשו על ידי החברה.
   3. קורס ההכנה יסופק ללקוח בכפוף לאישור הלקוח לצירופו לרשימת הדיוור של האתר, ושימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת.
   4. יובהר כי במסגרת הפרטים שימסור הלקוח בעת ההרשמה לקורס ההכנה, הלקוח מאשר העברת פרטיו לצדדים שלישיים ושותפים עסקיים של החברה. 
   5. לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמה אישית לחשבונו האישי באתר, באמצעותו יקבל הלקוח גישה לקורס ההכנה. הגישה לקורס ההכנה תהיה לתקופה של 12 חודשים מיום ההרשמה.
   6. ההרשמה לקורס ההכנה הינה בכפוף להוראות תקנון זה. 
   7. שליחת דיוור שיווקי ללקוחות יבוצע בכפוף להוראות סעיף 16 לתקנון זה (הרשמה לניוזלטר, הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת).
   8. החברה תהיה רשאית לבטל את האפשרות של הרשמה לקורס הכנה ללא עלות בכל עת ו/או לקצר את תקופת הגישה לקורס ההכנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
   9. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום לאלתר גישתו של משתמש לקורס ההכנה, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרים של שימוש לרעה על ידי משתמש באפשרות ההרשמה לקורס הכנה ו/או הפרה של תקנון זה וכיו”ב.
 • אחריות האתר:
   1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ו/או במוצרים אשר מוצגים על ידו.
   2. האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון ו/או במחדל ו/או ברשלנות, פעולת רכישה תחת שם משתמש אחר שלא בהסכמתו ו/או כל נזק מכל סוג כתוצאה מביצוע רכישה באתר.
   3. התכנים המוצגים באתר ובמסגרת השירותים מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש. אין לראות במידע בתוכן, באתר ו/או בקורס ו/או בשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי.
   4. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
   5. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
   6. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   7. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
  1. השימוש באתר:
   1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
   2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
   3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
   4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
   5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS-IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
   6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
   7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
   8. על הגולש לשפות את האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
  2. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
   1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
   2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
   3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר יפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים האתר יחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
   4. האתר אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
  3. קניין רוחני:
   1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
   2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים באתר.
   3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
   4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיו העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 • הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
   1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
  1. סמכות שיפוט:
   1. על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
   2. לבתי המשפט שבמחוז המרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.
  2. מדיניות פרטיות:
   1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות. 
   2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקרת ומבצעת פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר“).
   3. המידע הנאסף באתר ישמש אותו, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
   4. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
    1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
    2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
    3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
    4. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
   5. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
   6. יחד עם זאת,  האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים  (למעט מידע רגיש, כגון פרטי אשראי או מספרי תעודות זהות) בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
    2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
    3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
    4. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
    5. אם תפר את תקנון ותנאי השימוש של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
    6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
    7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   7. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.
   8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
   9. הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהאתר לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי האתר או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידי האתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.
 • הרשמה לניוזלטר, הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
   1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
   2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
   3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
   4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
   5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 
   6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
   7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
   8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
   9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
   10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. אם הופרו תנאי התקנון;
    4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
    5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 
   11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
   12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 • צור קשר:
  1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: לוונברג 10, כפר סבא;

טלפון: 058-4485188;

כתובת דואר אלקטרוני:  [email protected]

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: פברואר 2024