רישום לאתר, הקורס ורשימת דיוור

ההרשמה לשירותי האתר ושימוש בחומרי ההדרכה, הסרטונים ותכניו מותנים ביצירת חשבון אישי הכולל שם משתמש וסיסמה. כל משתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלו. תקופת השימוש בקורס או כל חומר לימודי אחר אשר נרכש ע”י המשתמש היא למשך התקופה המצוינת ביום הרכישה. 

שימוש אישי

הזכות הנרכשת לשימוש בחומרי הלימוד וההדרכה, כולל מדריכים כתובים, שאלות תרגול והסברים, סרטוני וידאו ומבחני סימולציה, הינם לשימוש אישי בלבד. חל איסור מוחלט להעביר את שם המשתמש והסיסמה לחשבון לכל צד שלישי. הפרת אישור / הוראה זו מהווה פגיעה חמורה בזכויות היוצרים ואף תגרור שימוש בסנקציות משפטיות העומדות לרשות החברה (פרפטרמינל הוראה בע”מ) על פי החוק. 

אחריות

בעת שימוש בתכני וחומרי הלימוד של פרפטרמינל הוראה בע”מ, המשתמש מבין שאין החברה מצהירה או מבטיחה שתכני הלימוד יתאימו למטרות המשתמש ויתכנו טעויות או שגיאות . חברת פרפטרמינל הוראה בע”מ לא תישא בשום אחריות הנוגעת לטעויות ו/או שגיאות או לכל תוצאה / השלכה בשימוש בהם. 

המשתמש מבין ומצהיר בזאת כי הוא ורק הוא, אחראי באופן מלא על השימוש בתכנים ופרפטרמינל הוראה בע”מ לא תהיה אחראית לאף נזק ישיר או עקיף אשר יגרם למשתמש או צד ג’ כתוצאה מהשימוש החומר הלימודי או תוכן האתר. 

תנאי אבטחה ופרטיות

כל רכישת השירותים וחומרי הלימוד באתר נעשית בפרוטוקול אבטחה HTTPS. 

רכישת חומרי הלימוד נעשית תוך שימוש בשירותי סליקה וגבייה ברמת האבטחה הגבוהה ביותר של BlueSnap  ו Paypal.

המידע אשר מוסר המשתמש נשמר באופן מאובטח ומוצפן.

תכני האתר ותוכן החומרים הלימודיים 

כל התכנים המצויים האתר ובקורס, כולל דפי מאמרים, תמונות, מדריכים כתובים, מבחני סימולציה, שאלות תרגול והסברים וסרטוני וידאו הינם בבעלות פרפטרמינל הוראה בע”מ ומוגנים על פי דיני זכויות יוצרים. השימוש בתכנים אלו לצרכי לימוד אישיים בלבד.

המשתמש מתחייב שלא לבצע אף שימוש מעבר לשימוש עצמי ו/או לשנות או לבצע כל פעולה העלולה להפחית מערך התכנים או ליצור פגיעה בשמה הטוב של פרפטרמינל הוראה בע”מ או בנכסים ואתרי אינטרנט אשר ברשותה. 

המשתמש מתחייב שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, להקליט , לשכפל, להציג באמצעות שיווק דיגיטלי / פרסום מקוון או לאפשר לצד ג’ באופן ישיר או עקיף, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל לכל מטרה, אישית או מסחרית. 

ביטולים

מדינות הביטולים היא על פי חוק הגנת הצרכן.

שינוי תנאי שימוש ומחלוקת משפטית 

פרפטרמינל הוראה בע”מ רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ללא מסירת הודעה מראש. במידה ויהיה שינוי בתנאי השימוש, פרפטרמינל הוראה בע”מ תפרסם את התנאים החדשים והם יהיו תקפים החל מרגע פרסומם באתר. 

בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לשירותי החברה, מקום השיפוט הבלעדי יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, בהתאם לדיני מדינת ישראל.